het is pas februari, het heeft dagenlang gevroren, er zijn nog geen kruiden te vinden buiten, maar mogelijk wordt dit nog een kruidenwandelingenblog